Психо-тестове за деца psihological tests for kids сива лента

Тест за определяне на темперамента | Я. Стреляу.

Тестът се състои от 134 въпроса, които дават възможност да се оформи количествена оценка на силата на процесите на възбуждане и задържане, подвижността на нервните процеси и степента на уравновесеност на нервната система.

Указания

Трябва да отговорите на серия въпроси за особеностите на поведението ви в различни условия и ситуации. Тестът няма за цел да оценява ума ви или способностите ви, затова във въпросника няма хубави или лоши отговори. Отговорите трябва да следват реда на въпросите. Не трябва да пропускате нито един въпрос. Отговаря се с „Да" - (+), „Не" - (-) или „Не знам"- (?) . Отговор „Не знам - (?)" трябва да се дава тогава, когато се затруднявате да дадете положителен (+) или отрицателен (-) отговор. Записвайте отговорите си последователно на отделен лист ( в специално подготвена бланка). Например:
1 (+).
2 (?).
3 (-).
... и т.н.

 1. Смятате ли се за човек, който лесно установява приятелски контакти?
 2. Можете ли да се въздържате от дадено действие до момента, в който получите указания?
 3. Достатъчна ли ви е кратка почивка за възстановяване след уморителна работа?
 4. Можете ли да работите в неблагоприятни условия?
 5. Въздържате ли се по време на дискусии от неделови, емоционални коментари?
 6. Лесно ли се връщате къмк прекъсната за продължително време работа (например, след отпусk)?
 7. Когато сте увлечен в работата си, забравяте ли умората?
 8. Способни ли сте, да чакате търпеливо, когато сте възложили на някого определена работа?
 9. Заспивате ли еднакво лесно, дори когато си лягате в различни часове?
 10. Можете ли да пазите тайна, ако ви помолят за това?
 11. лесно ли се връщате към работа, която не сте вършили няколко седмици или месеца?
 12. Можете ли търпеливо да обясните нещо неразбрано на някого?
 13. Допада ли ви работа, изискваща умствено напрежение?
 14. Скучна ли ви е монотонната работа, довежда ли ви до сънливост?
 15. Лесно ли заспивате след силни преживявания?
 16. Способен ли сте да се въздържите от проявяване на превъзходството си?
 17. Когато сте сред непознати хора държите ли се, както се държите обикновено?
 18. Трудно ли ви е да сдържате злобата или раздразнението си?
 19. В състояние ли сте да се владеете в тежки минути?
 20. Можете ли, когато е необходимо, да приспособявате поведението си към това на околните?
 21. Охотно ли поемате изпълнението на отговорни задачи?
 22. Влияе ли обкръжението ви на вашето настроение?
 23. Можете ли да понасяте неуспехи ?
 24. В присъствието на някой, от когото зависите, говорите ли също гака свободно, както обикновено?
 25. Предизвикват ли раздразнението ви неочаквани промени в плановете за деня?
 26. Имате ли готов отговор на всичко?
 27. Успявате ли да се държите спокойно, когато очаквате важно за вас решение ?
 28. Лесно ли се организирате през първите дни на отпуската си ?
 29. Имате ли бързи реакции ?
 30. Лесно ли приспособявате походката или маниерите си към походката и маниерите на по-бавни хора ?
 31. Лесно ли заспивате, когато си легнете за сън?
 32. С охота ли се изказвате пред хора (събрания, семинари)?
 33. Лесно ли ви се разваля настроението?
 34. Лесно ли се откъсвате ог извършваната работа?
 35. Въздържате ди се от разговори, ако те пречат на другите?
 36. Лесно ли можете да бъдете провокирани да направите нещо?
 37. 3При съвместна работа с някого, лесно ли се сработвате с партньора си?
 38. Винаги ли се замисляте преди да започнете изпълнението на някаква важна дейност?
 39. Ако четете някакъв текст, успявате ли да следите разсъжденията от началото до края?
 40. Когато пътувате, лесно ли се заговаряте с някой непознат?
 41. Можете ли да се въздържите от влизане в спор, ако знаете, че няма смисъл?
 42. Допада ли ви работа, изискваща голяма ловкост на ръцете?
 43. Можете ли да промените вече взето от вас решение, за да се съобразите с мнението на другите?
 44. Бързо ли свиквате с нова система на работа?
 45. Можете ли да работите и през нощта, след като сте работили цял ден?
 46. Бързо ли четете художествена литература (романи, разкази, повести ...) ?
 47. Склонни ли сте да се откажете от намеренията си, ако изникнат някакви препятствия?
 48. Запазвате ли самообладание в ситуации, които налагат това?
 49. Събуждате ли се обикновено бързо и без усилия?
 50. В състояние ли сте да се сдържате от импулсивни реакции?
 51. Можете ли да работите в шумна обстановка?
 52. Можете ли да се въздържате, когато е необходимо, от това да кажете истината в очите?
 53. Успешно ли сдържате вълнението си преди изпит, предстояща среща с началника и т.н.?
 54. Бързо ли свиквате с нова среда?
 55. Харесват ли ви честите промени?
 56. Възстановявате ли напълно силите си след нощната почивка, ако предишния ден сте били натоварени с тежка работа?
 57. Избягвате ли занимания, чието изпълнение изисква разнообразни действия за кратко време?
 58. Често ли ви се случва сами да се справяте с възникналите затруднения?
 59. Изчаквате ли говорещият да спре да говори, преди да се изкажите вие?
 60. Ако умеете да плувате, бихте ли скочили във водата, за да спасите някой, който се дави?
 61. Способни ли сте да учите или да работите под напрежение?
 62. Можете ли да се въздържате от неуместни забележки?
 63. Обичате да заемате винаги едно и също място по време на работа, хранене, на лекции и т. н.?
 64. Лесно ли преминавате от едно занимание към друго?
 65. Преценявате ли всички „за" и „против", преди да вземете решение?
 66. Може ли да се каже, че лесно преодолявате препятствията, които срещате?
 67. Въздържате ли се от това да разглеждате чуждите вещи, книжа др.?
 68. Изпитвате ли скука, когато се занимавате със стереотипна работа, която изисква еднакви действия?
 69. Спазвате ли забраните, задължителни на обществени места?
 70. Въздържате ли се от излишни движения и жестове, когато разговаряте, изказвате се или отговаряте на въпроси?
 71. Харесва ли ви да е оживено около вас?
 72. Харесва ли ви работата, изискваща полагането на големи усилия?
 73. В състояние ли сте задържате вниманието си продължително време върху изпълнението на определена задача?
 74. Обичате ли задачи, изискващи бързи движения?
 75. Умеете ли да се владеете в трудни житейски ситуации?
 76. Ако трябва, ставате ли от леглото веднага, след като се събудите?
 77. Можете ли, след завършване на възложената ви работа, да чакате търпеливо, докато другите завършат работата си?
 78. Действате ли все така прецизно и след като сте станали свидетел на някакви неприятни събития?
 79. Бързо ли преглеждате вестник или списание?
 80. Случва ли ви се да говорите толкова бързо, че другите трудно ви разбират?
 81. Можете ли да работите както обикновено, ако не сте си доспали?
 82. В състояние ли сте да работите продължително време без прекъсване?
 83. Можете ли да работите, ако ви боли глава, зъби или др.?
 84. Можете ли спокойно да продължите работата, която трябва да завършите, ако знаете, че приятелите ви се забавляват и ви чакат?
 85. Отговаряте ли бързо на неочаквани въпроси?
 86. Бърз ли е говорът ви по принцип?
 87. Можете ли да работите спокойно, ако очаквате гости?
 88. Лесно ли променяте мнението си под влиянието на разумни аргументи?
 89. Търпеливи ли сте?
 90. Можете ли да се приспособите към ритъма на някой, който е по-бавен от вас?
 91. Можете ли по едно и също време да извършвате няколко взаимно свързани дейности?
 92. Може ли веселата компания да "оправи" лошото ви настроение?
 93. Умеете ли, без особено усилие, да извършвате едновременно няколко действия?
 94. Запазвате ли психическо равновесие, когато сте свидетел на нещастен случай ?
 95. Харесва ли ви работа, изискваща множество разнообразни операции?
 96. Запазвате ли спокойствие, ако някой от близките ви страда?
 97. Самостоятелни ли сте в трудни житейски условия?
 98. Чувствате ли се свободно в голяма и непозната компания ?
 99. Можете ли рязко да прекъснете разговора си, ако това се налага (например, в началото на кинопрожекция, концерт, лекция)?
 100. Лесно ли се приспособявате към начина на работа на други хора?
 101. Харесва ли ви да сменяте често заниманията си?
 102. Склонни ли сте да вземете инициативата в свои ръце, ако се случи нещо извънредно?
 103. Въздържате ли се от смях в неподходящи случаи ?
 104. Можете ли отведнъж да започнете да работите интензивно ?
 105. Случва ли се да се противопоставите на общественото мнение, ако ви се струва, че сте прави?
 106. Успявате ли да преодолеете състоянието на временна депресия (потиснатост)?
 107. Лесно ли заспивате след силна умствена умора ?
 108. В състояние ли сте спокойно да чакате дълго време, например, на опашка?
 109. Въздържате ли се да не се намесвате, ако е ясно, че това няма смисъл?
 110. Можете ли да аргументирате спокойно по време на бурен разговор ?
 111. Можете ли да реагирате бързо на необичайна ситуация ?
 112. Държите ли се спокойно, ако ви помолят за това ?
 113. Съгласявате ли се, без особени вътрешни колебания, на болезнени лечебни процедури?
 114. Способен ли сте да работите интензивно ?
 115. Обичате ли да променяте местата за развлечения и почивка?
 116. Трудно ли ви е да свикнете с ново планиране на деня?
 117. Бързате ли да окажете помощ в случай на неочаквани произшествия ?
 118. Когато сте на спортни състезания, на цирк или др., въздържате ли се от неочаквани викове и жестове?
 119. Харесвате ли занимания, които по изискват водене на разговори с много хора?
 120. Контролирате ли израза на лицето си ?
 121. Харесвате ли занимания, изискващи енергични движения?
 122. Смятате ли се за смел човек ?
 123. Губи ли ви се гласът (трудно ли ви е да говорите) в необичайна ситуация?
 124. Можете ли да преодолеете нежеланието за работа в момент на неуспех ?
 125. Можете ли да стоите продължително време или да седите спокойно, ако е необходимо?
 126. В състояние ли сте да подтиснете веселието си, ако то може да засегне някого?
 127. Лесно ли преминавате от тъга към радост ?
 128. Лесно ли излизате от равновесие ?
 129. Спазвате ли, без особени затруднения, задължитените във вашата среда правила на поведение?
 130. Харесва ли ви да се изявявате публично ?
 131. Пристъпвате ли към работа бързо, без продължителна подготовка ?
 132. Готови ли сте да се притечете на помощ на някого, рискувайки живота си?
 133. Енергични ли са движенията ви ?
 134. С охотно ли се заемате с отговорна работа ?

Обработване и интерпретация на резултатите от теста.

Степента на изразеност на изследваните свойства на темперамента (сила на възбуждане, сила на затормозяване, подвижност на нервните процеси) се определя чрез събиране на точките, получени от отговорите на въпросите.
Отговорите, съвпадащи с кода по-долу, се оценява с 2 точки.
Отговорите, които не съответстват на кода, се оценява с 0 точки.
За отговор „Не знам" се дава едри 1 точка.

Код към теста.

Сила на процесите на възбуждане:

Отговор „Да" - въпроси: 3, 4, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 32, 39, 45, 56, 60, 61, 66, 72, 73, 78, 81, 82, 83, 94, 97, 98, 102, 105, 106, 113, 114, 117, 121, 122, 124, 130, 133,133, 134.
Отговор „Не" - въпроси: 47, 51, 107, 123.

Сила на процесите на задържане:

Отговор „Да" - въпроси: 2, 5, 8, 10, 12,16, 27, 30, 36, 37, 38, 41, 48, 50, 52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 77, 84, 87, 89, 90, 96, 99, 103, 108, 109, 110, 112, 118, 120, 125,126, 129.
Отговор „Не" - въпроси: 18, 34, 36, 59,67, 128.

Подвижност на нервните процеси:

Отговор „Да" - въпроси: 1, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 54, 55, 64, 68, 71, 74, 76, 79, 80, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 100, 101, 107, 111, 115, 116, 119, 127, 131.


Отговор „Не" - въпроси: 25, 57, 63.

Сборът от 42 точки и повече за всяко от посочените по-горе свойства свидетелстват за високата му степен на изразеност.

Уравновесеността на нервната система R се изчислява, като отношение на броя на точките, изразяващи силата на възбуждането към броя на точките, изразяващи силата на задържането.

формула за уражновесеност на нержната система

При R равно или близко до единицата - висока уравновесеност на индивида.
При R > 1 - неуравновесеност с преобладаване на възбуждането.
При R < 1 - неуравновесеност с преобладаване на задържането.

На базата на количествени оценки на свойствата на ВИД (висшата нервна дейност) индивидите могат да бъдат отнесене към един или друг тип темперамент.

1. САНГВИНИК -Силен, оптимално възбудим, уравновесен, бърз тип.

При сангвиника процесите на възбуждане протичат бързо и са устойчиви. Силата на реакциите съответства на силата на дразнителите. Условните задържащи реакции също протичат бързо, те са силни и устойчиви. Силните нервни клетки на кората на главния мозък и нормално възбудимите подкорови области осигуряват добра приспособимост към изискванията на околната среда.
Сангвиника е подвижен темперамент, който не предизвиква трудности при възпитанието. Речевите реакции се образуват бързо и съответстват на нормите за съответната възраст. Обикновено речта на сангвиника е висока, бърза, изразителна, с правилна интонация и ударения, уравновесена и плавна. Съпроводена е с жива жестикулация, изразителна мимика и емоционална приповдигнатост.

2. ФЛЕГМАТИК - Силен, оптимално възбудим, уравновесен, бавен тип.

При флегматика процесите на възбуждане се образуват с нормална скорост, те са силни и устойчиви, както и процесите на задържане. Адекватното взаимодействие между кората и подкоровата област осигуряват контрола на кората над вродените рефлекси. Флегматикът се приспособява сравнително лесно към околнта среда. Научава се бързо да говори, чете и пише. Речта му е донякъде по-бавна, отколкото при сангвиника и е по-спокойна, равномерна, без рязко изразени емоция, жестикулации и мимики.

3. ХОЛЕРИК - Силен, повишено възбудим, неудържим, неуравновесен тип, при който пробладава възбуждането в подкоровите дялове.

Холерикът се характеризира със силни процеси на възбуждане, подложени на голямото влияние на подкоровите области. Повишената подкорова дейност не винаги се регулира достатъчно от кората. Условните връзки се образуват по-бавно, отколкото при предшестващите типове. Условните задържащи реакции на холерика са неустойчиви.
Децата от този тип обикновено се учат удовлетворително, но изпитват затруднения при приспособяването на реакциите и емоциите си към изискванията на училището. Тяхната реч е сравнително бърза, по накъсана и се оформя по-трудно, отколкото при сангвиника и флегматика.

4. МЕЛАНХОЛИК - Слаб, понижено възбудим, неуравновесен тип, при който преобладава задържането.

Понижената дейност на кората при меланхолиците се съчетава със слабата дейност на подкоровите центрове, което се изразява по-специално в понижени емоции. Бързо се изморява и престава да реагира на твърде силни или продължителни дразнители. Безусловните рефлекси са също слаби. Условните реакции се образуват бавно, след много съчетания на безусловни и условни дразнители. Интензивността на условните реакции често не съответства на силата на дразнителя. За меланхолика е характерно преобладаването на външното задържане.
Речта е тиха, забавена. Слабият тип нервна система е благоприятна почва за възникване на нарушения на дейността на кората (особено в детска възраст).

ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪЗРАСТНИ

Тест - тип темперамент

Въпросник на Я.Стреляу за определяне типа темперамент за възрастни.

Темперамен.

Характерологични черти на типовете темперамен.

Препоръчано:

Преводи
немски език


Translend.net

Translend

Професионални преводи за немски, испански и английски език.
Преводач с
гръцки език


Професионални преводи за гръцки език, сръбски, хърватски и македонски. Придружаващ превод и сътрудничество при преговори и бизнес срещи.


преводи от гръцки

Посети сайта...