Психо-тестове за деца psihological tests for kids сива лента

Оценка на вербално-логическото мислене.

За провеждане на изследването е необходима бланка на методиката "Изключване на дума" и секундомер.

На бланката са напечатани 15 серии по четири думи:

 1. Книга, чанта, куфар, портмоне
 2. Печка, климатик, свещ, котлон
 3. Часовник, очила, везна, термометър
 4. Лодка, ръчна количка, мотоциклет, велосипед
 5. Самолет, гвоздей, пчела, вентилатор
 6. Пеперуда, апаратче, везни, ножици
 7. Дърво, етажерка, метла, вилица
 8. Дядо, учител, майка, баща
 9. Скреж, прах, дъжд, роса
 10. Вода, вятър, въглен, трева
 11. Ябълка, книга, палто, роза
 12. Мляко, сметана, сирене, хляб
 13. Бреза, бор, ягода, дъб
 14. Минута, секунда, час, вечер
 15. Николай, Данаил, Симеон, Иванов

Изследването се провежда индивидуално. Започва се само, ако e сигурнo, че изпитвания има желание да изпълни задачата.

Инструкция:

"Три от четирите думи във всяка серия могат да се обединят по някакъв признак, а една дума остава излишна и трябва да бъде изключена. Задраскай тази дума, която според теб не подхожда на другите три. Задачата трябва да се изпълни бързо и без грешки."

Ако изпитвания не разбере инструкцията, трябва да му се дадът един два примера (различни от тези на бланката) и да се решат заедно с него. След като със сигурност принципът на работа е изяснен, на детето се предлага да изпълни задачата самостоятелно.

Експериментаторът записва в протокол времето и правилността на изпълнението на всяка задача.

№ серияВреме (сек.)Резултат
1
2
...
15

Изпълнението на задачите се оценява в балове:
- за правилен отговор - 2 точки
- неправилен - 0 точки.

Ключ: 1)книга, 2)свещ, 3)очила, 4)лодка, 5)пчела, 6)пеперуда, 7)дърво, 8)учител, 9)прах, 10)вятър, 11)ябълка, 12)хляб, 13)ягода, 14)вечер, 15)Иванов.

Времето Т в балове:

Време (секунди)Време (бал)
<2500
250-330-3
>330-6

Интегралния показател за вербално-логическото мислене А обединява продуктивносттa В и времето за изпълнение Т :

А = В + Т

ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪЗРАСТНИ

Тест - тип темперамент

Въпросник на Я.Стреляу за определяне типа темперамент за възрастни.

Темперамен.

Характерологични черти на типовете темперамен.

Препоръчано:

Преводи
немски език


Translend.net

Translend

Професионални преводи за немски, испански и английски език.
Преводач с
гръцки език


Професионални преводи за гръцки език, сръбски, хърватски и македонски. Придружаващ превод и сътрудничество при преговори и бизнес срещи.


преводи от гръцки

Посети сайта...